Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Pro více informací o nastavení cookies najdete zde.

 

Ceny města Brna pro rok 2012 byly uděleny

 
čtvrtek, 24. ledna 2013, 16:14

V historickém Sněmovním sále Nové radnice převzalo v úterý večer 14 osobností ze 13 oblastí vědeckého, společenského, kulturního a sportovního života Cenu města Brna pro rok 2012. Toto ocenění brněnská radnice uděluje od roku 1993. Zastupitelstvo města Brna schválilo nominace na svém zasedání 11. prosince minulého roku.

V oblasti Technický pokrok cenu obdržel prof. Ing. Radimír Vrba, CSc.

Narodil se 30. října 1950 v Brně. V současnosti působí jako akademický pracovník na Ústavu mikroelektroniky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT a zástupce ředitele nového vysokoškolského ústavu s názvem Středoevropský technologický institut VUT. Od roku 2009 vede za těsné součinnosti s Masarykovou univerzitou a dalšími tuzemskými i zahraničními výzkumnými partnery projekt CEITEC – Středoevropský technologický institut.

V oblasti Přírodní vědy cenu obdržel Ing. Radan Květ, CSc.

Narodil se 14. dubna 1928 v Opavě. Spoluzaložil český obor hydrogeochemie a je také spoluautorem přehledu minerálních vod v České republice. Od roku 1990 se začal věnovat problematice starých stezek především v Brně a na Brněnsku a v této souvislosti vybudoval nový obor – stibologii, nauku o starých stezkách. Vydal řadu časopiseckých textů a knižních publikací ze všech oblastí své odborné činnosti.

V oblasti Společenské vědy cenu obdržel prof. PhDr. Ivo Možný, CSc.

Narodil se 31. srpna 1932 v Prostějově. Vystudoval literární vědu, češtinu a ruštinu na Masarykově univerzitě, kde později získal také doktorát ze sociologie. Po roce 1989 se stal vedoucím obnovené katedry sociologie na Filozofické fakultě MU a také proděkanem této fakulty. V roce 1992 byl jmenován profesorem sociologie, svým osobním nasazením přispěl ke vzniku Fakulty sociálních studií MU, po jejím založení v roce 1998 se stal jejím prvním děkanem a dodnes zde působí jako emeritní profesor. Profesor Možný se ve své vědecké práci zabývá především proměnami české rodiny a rodinné a sociální politiky a této problematice věnoval mnoho odborných i populárněvědných textů a publikací.

V oblasti Architektura a urbanismus cenu převzal Ing. arch. Miroslav Spurný

Narodil se 15. dubna 1921 v Brně. Zde studoval na fakultě architektury u Bohuslava Fuchse, Bedřicha Rozehnala a Jiřího Krohy. V letech 1949-1982 pracoval ve Stavoprojektu Brno. Jeho tvorba vycházela z funkcionalismu, který dále rozvíjel zejména pod vlivem Le Corbusiera. Miroslav Spurný je uznávaným odborníkem v oboru zdravotnických staveb a skvělým představitelem soudobé brněnské a české architektury. Z jeho bohaté tvorby je třeba zmínit zejména okresní nemocnice v Boskovicích, Valašském Meziříčí a ve Znojmě nebo administrativní výškovou budovu BVV. Jeho nejvyzrálejším a pro město nejvýznamnějším dílem je Fakultní nemocnice v Bohunicích a řada dalších budov v jejím areálu.

V oblasti Užité umění získal ocenění Jiří Drlík

Narodil se 13. července 1938 v Brně a mimo četné aktivity v zahraničí spojil se svým rodným městem celou svoji dlouholetou výjimečnou uměleckou dráhu. Studoval na brněnské Škole umělecké kovovýroby, později dálkově absolvoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně. Díky svému talentu našel zastoupení na celé řadě československých i zahraničních přehlídek šperku. Dlouholetá pravidelná účast na těchto přehlídkách i samostatných výstavách, stejně jako bohaté zastoupení v československých i zahraničních veřejných i soukromých sbírkách potvrzují pevnou pozici Jiřího Drlíka v evropském kontextu klasického šperkařství.

V oblasti Výtvarné umění cenu převzala Zdena Höhmová

Narodila se 4. října 1955 v Brně. Vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze a v letech 1982-88 pedagogicky působila na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Patří k výrazným postavám českého malířství a je významnou součástí kulturního života města Brna. Je členkou Sdružení Q a jednou ze tří jeho konzulů. Bohatá je její účast na významných výstavách i zastoupení v prestižních sbírkách veřejných i soukromých, a to v České republice i zahraničí. Od roku 1981 uspořádala u nás a v zahraničí přes 70 autorských výstav, zúčastnila se kolem 150 společných výstav, uměleckých projektů, bienále a sympozií, veletrhů současného umění, aukčních salonů a dalších.

V oblasti Hudba se stal laureátem Ceny města Brna pro rok 2012 Mgr. Jan Slabák

Narodil se 24. března 1943 v Kelčanech u Kyjova. Vystudoval brněnskou konzervatoř a později Janáčkovu akademii múzických umění. Patří k významným osobnostem hudebního světa města Brna i regionu jižní Moravy. Jeho talent mu dal možnost působit v řadě oblastí světa hudby – a to jako člen tehdejší Státní filharmonie Brno, tanečních a jazzových souborů a jako vůdčí osobnost kapely Moravanka. Neopominutelnou je jeho pedagogická činnost – především na JAMU, kde se podílel na výchově řady vynikajících mladých trumpetistů.

V oblasti Literární činnost cenu převzal PhDr. Viktor Kudělka

Literární vědec, překladatel, teatrolog a divadelní kritik se narodil 25. února 1929 ve Frýdlantu nad Ostravicí. V Brně vystudoval český a ruský jazyk na filozofické fakultě a později zde učil jihoslovanské jazyky. Od 90. let působil jako odborný poradce a dramaturg Městského divadla Brno a pro brněnské studio České televize zpracoval řadu relací o českých hercích a spisovatelích. Od konce 80. let až do roku 2001 také připravil více než 250 rozhlasových pořadů Písničky pro filmové a divadelní pamětníky. Široké spektrum jeho aktivit souvisejících s kulturou jihomoravské metropole dokládá i spolupráce na rozsáhlé encyklopedii Postavy brněnského jeviště, která zahrnuje umělce od roku 1884 do roku 1994. Viktor Kudělka proslul rovněž jako činorodý publicista a napsal řadu programů k premiérám Městského divadla Brno.

V oblasti Dramatické umění byla cena udělena doc. Mgr. Janě Hlaváčkové

Narodila se 6. října 1942 v Brně a celou svou mimořádnou uměleckou kariéru spojila s rodným městem. Absolvovala Janáčkovu akademii múzických umění a od roku 1965 do nedávné doby byla členkou činohry Národního divadla Brno. Vytvořila desítky divadelních rolí od světových hrdinek až po postavy lidové, které se nesmazatelně zapsaly do povědomí publika i do dějin moderního českého divadla. Za všechny jmenujme Goneril z Krále Leara, Jenůfu ze stejnojmenného dramatu, královnu Alžbětu v Marii Stuartovně nebo Erži Orbánovou v Kočičí hře. Vytvořila také řadu rolí filmových, například slepou dívku v legendárním snímku Údolí včel, a zahrála si i v seriálech Vlak dětství a naděje nebo Četnické humoresky. Významné je rovněž její působení jako pedagožky na Divadelní fakultě JAMU. Její doménou je především hlasová výchova.

V oblasti Sport obdrželi cenu bratři Jindřich a Jan Pospíšilovi

Jindřich Pospíšil se narodil 23. března 1942, jeho bratr Jan Pospíšil 25. dubna 1945, oba v Brně. Díky své sestře – krasojezdkyni – objevili v 50. letech cyklistický oddíl Spartak Královo Pole a poznali trenéra Rudolfa Harta, pod jehož vedením dosáhli celosvětových úspěchů v tehdy málo známé sportovní disciplíně – kolové. Klub, za nějž hráli, ani jednou nezměnili a zůstali věrni Brnu až do konce své hráčské kariéry. Dlouholetí reprezentanti se v letech 1965–1988 stali 20krát mistry světa. Především díky nim patří Čechům druhé místo v počtu světových titulů před historicky nejúspěšnějšími hráči kolové Němci. Kromě toho Pospíšilovi vyhráli 16krát Evropský pohár v kolové a 25krát mistrovství Československa. V roce 1979 se Jindřich a Jan Pospíšilovi stali vítězi ankety Sportovec roku a 8krát získali ocenění Král cyklistiky.

V oblasti Žurnalistika a publicistika se laureátem Ceny města Brna stal Josef Koláček

Narodil se 1. září 1929 v Brně. Po gymnazijních studiích vstoupil do řádu jezuitů, v roce 1950 byl v rámci „Akce K“ s ostatními řádovými bratry deportován do internačního kláštera. Po propuštění pracoval v nechvalně známých praporech PTP, v dalších letech pracoval jako pomocný dělník a tajně studoval teologii. Byl vyšetřován v různých politických procesech. V roce 1968 odešel do Rakouska, kde dokončil teologická studia. Od roku 1970 žil v Římě, pracoval pro českou sekci Vatikánského rozhlasu, a to jako její vedoucí od roku 1971 až do roku 2001. Josef Koláček v letech nesvobody také pomohl mnoha českým emigrantům začít nový život v Rakousku či v Itálii. Je autorem stovek článků a příspěvků pro katolický tisk a rozhlas, vydal řadu knih s historickou a náboženskou tematikou a je autorem mnoha překladů převážně věroučných knih a dokumentů z několika evropských jazyků.

V oblasti Výchova a vzdělávání převzal cenu prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc.

Narodil se 11. prosince 1935 v Uherském Hradišti. Svoji profesní dráhu začal na katedře experimentální fyziky přírodovědecké fakulty brněnské univerzity, tehdy nesoucí jméno Jana Evangelisty Purkyně. Po dalších několik desítek let se potom odborně věnoval fyzice pevných látek – jako vědeckovýzkumný pracovník i jako pedagog. Výsledky svého výzkumu publikoval v mnoha desítkách odborných prací. Po roce 1990 se Eduard Schmidt angažoval v akademických funkcích: po dva roky byl děkanem přírodovědecké fakulty, od roku 1992 zastával šest let funkci rektora Masarykovy univerzity, dalších šest roků pracoval jako prorektor pro výzkum a vývoj. Byl členem Rady vlády ČR pro vědu a výzkum. Jako vynikající vědec, pedagog i rektor ovlivnil Eduard Schmidt mnoho generací mladých lidí nejen ve svém vědním oboru.

V oblasti Mezinárodní spolupráce města Brna byl oceněn Ryszard Grobelny

Narodil se 17. dubna 1963 v Poznani. Získal vzdělání ekonomického směru a dále vědecky a pedagogicky působil na Univerzitě Adama Mickieviče. Od roku 1990 se jako zastupitel a radní podílel na samosprávě města Poznaně. Stal se členem strany liberálních demokratů, později Unie svobody. V roce 1998 byl zvolen primátorem Poznaně a svoji pozici prvního muže Poznaně obhájil i v letech 2002, 2006 a 2010. V roce 2005 obdržel od polského prezidenta Zlatý kříž za zásluhy, o pět let později Rytířský kříž řádu Polonia Restituta. Ryszard Grobelny aktivně podporuje spolupráci mezi Poznaní a Brnem. Pod jeho patronací se uskutečnilo několik společných projektů, zejména v oblasti kultury, sportu a školství.jako např. plavecké závody pro zdravé i handicapované sportovce „Evropa bez bariér“, projekt „Klíče k přáním“ zaměřený na problematiku dětských práv nebo „Dny Brna v Poznani“.

Foto: Magistrát města Brna

 


 

Kam dál?

Soud zrušil milionové pokuty pro mobilní operátory

čtvrtek, 24. ledna 2013, 10:57

Krajský soud v Brně už poněkolikáté zrušil milionové pokuty, které udělil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS)...

V Bystrci má vyrůst obchodní centrum, radnice je proti

čtvrtek, 24. ledna 2013, 09:15

Developerská společnost FI Development CZ chce v brněnské části Bystrc postavit centrum obchodu a služeb. Vedení...

Město vydalo atlas pro osoby s omezenou schopností pohybu

úterý, 22. ledna 2013, 11:18

Magistrát města Brna vydal Atlas přístupnosti centra města Brna pro osoby s omezenou schopností pohybu. Jedná se o...

Blíží se Ceremoniál udílení Ceny města Brna

čtvrtek, 17. ledna 2013, 11:26

V úterý 22. ledna se uskuteční slavnostní ceremoniál udílení Ceny města Brna, který v 18.30 hodin zahájí primátor města...

 

Komentáře

Dokončení registrace

Souhlas se zpracováním osobních údajů

dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EC (dále jen „GDPR“)

tímto svobodně a dobrovolně uděluje Souhlas JAKOŽTO uživatel se zpracováním osobních údajů (dále jen „Souhlas“)

společnosti TRIMA NEWS, s.r.o., IČ: 26081890, DIČ: CZ26081890, se sídlem L. B. Schneidera 3, 370 01 České Budějovice, zapsaná v oddílu C vložce 12829 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, kontaktní e-mail: info@trimanews.cz. (dále jen „Společnost“)

jak je specifikováno níže v tomto dokumentu.

I. Které osobní údaje, proč a jak o Vás zpracováváme?

Souhlasím, aby Společnost zpracovávala tyto osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“):

  • jméno, příjmení, uživatelské jméno, email, přičemž tyto údaje jsou povinné, dále pohlaví, přičemž tento údaj není povinný

Vaše Osobní údaje budeme zpracovávat pro tyto účely:

  • služby poskytovatele zpravodajských webových stránek spočívající zejména v zasílání denního přehledu zpráv a dalších novinek či aktuálních informací, možnosti informování uživatelů o probíhajících slevových akcí obchodních partnerů a dalších obchodních sdělení, které mohou být zasílány v rámci denního přehledu (pouze v případě odběru denního přehledu).
  • Umožnění psaní uživatelských blogů či komentářů.

Výše uvedené účely, tvoří funkční celek a bez jejich provázanosti a udělení souhlasu pro všechny z nich, nelze naše služby poskytovat.

Vaše Osobní údaje budeme zpracovávat na základě tohoto Souhlasu.

Udělení tohoto souhlasu je naším smluvním požadavkem a je jím podmíněno uzavření smluvního vztahu mezi Společností a Vámi.

II. Komu Vaše Osobní údaje poskytneme?

Vaše Osobní údaje pro nás v rámci zvyšování kvality našich služeb a zajišťování některých činností budou zpracovávat zpracovatelé, kteří nám poskytují

  • osoby poskytující Společnosti serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či které jsou jeho obchodními partnery.

S ohledem na měnící se osoby poskytovatelů některých služeb není možné uvést všechny tyto zpracovatele Osobních údajů jmenovitě. Aktuální seznam konkrétních příjemců Osobních údajů (nejsou-li uvedeni výše) můžete nalézt na adrese našeho sídla.

Vaše Osobní údaje bychom také rádi předávali našim obchodním partnerům, všichni však sídlí na území Evropské Unie, takže všechna Vaše práva, vyplývající z nařízení GDPR, máte zaručena, neboť se na ně toto nařízení vztáhne taktéž. Svůj souhlas s takovým předáváním můžete vyjádřit zaškrtnutím níže uvedené kategorie příjemců, bez Vašeho souhlasu je předávat nebudeme.

K předávání Osobních údajů do třetích zemí, tj. zemí mimo Evropskou Unii a Evropský hospodářský prostor, nedochází.

III. Kde nás můžete kontaktovat?

Kdykoliv nás můžete kontaktovat na adrese sídla Společnosti uvedené výše nebo na e‑mailové adrese: info@trimanews.cz.

Veškerá svá práva ve smyslu GDPR můžete uplatnit u Společnosti buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jejího sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese info@trimanews.cz.

Na výše uvedené kontaktní adresy se můžete obrátit v případě jakýchkoliv Vašich podnětů ke zlepšení našich služeb, v případě stížností na kvalitu našich služeb či v případě uplatnění Vašich práv.

Veškerá Vaše práva, stejně jako další podrobnosti o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, umístěném na našich internetových stránkách na adrese http://trimanews.cz/ochrana_osobnich_udaju.html.

IV. Dohlíží na činnosti zpracování Osobních údajů nějaký úřad?

Ano, naše Společnost podléhá dozorové činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů, který svou činnost může koordinovat s jinými národními úřady v dalších členských státech Evropské Unie. Pokud nabydete dojmu, že jakékoliv naše zpracování činíme v rozporu se zákonem, máte právo podat stížnost proti zpracování Vašich Osobních údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.

V. Jak dlouho budeme Vaše Osobní údaje zpracovávat?

Tento Souhlas udělujete na dobu trvání poskytování služeb mezi Vámi a námi a dále po dobu 5 (slovy: pěti) let od ukončení poskytování služeb.

VI. Můžu souhlas odvolat?

Souhlas můžete kdykoliv odvolat, tudíž tak lze učinit i před skončením výše uvedených skutečností (či výše uvedené doby). Souhlas můžete odvolat prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou výše.

Odvoláním Souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze Souhlasu, který jste udělil před jeho odvoláním. Po skončení platnosti Souhlasu v souladu s tímto článkem Vaše Osobní údaje smažeme, pokud pro jejich další zpracování nebude existovat jiný zákonný důvod.

Bez Vašeho souhlasu nelze založit účet.
 
 

O čem píše Drbna.cz

CK Neckermann má v cizině 1100 českých klientů, návrat zajistí

Cestovní kancelář Neckermann, která je v Česku součástí zkrachované britské kanceláře Thomas Cook, má v zahraničí k dnešnímu dni zhruba 1100 českých klientů. O tyto klienty se postará a zajistí jim bezpečný návrat do České republiky jejich plánovaným letem. V tiskovém prohlášení to dnes uvedl šéf marketingu CK Neckermann Jan Šrámek.

Začínají Dny českého piva. Po celé republice můžete ochutnat svatováclavské speciály

Povstaňte, jdeme na pivo! Tak zní heslo už sedmého ročníku Dnů českého piva. Slavnosti oblíbeného zlatavého moku se konají po celé republice a nabídnou bohatý program, ale i speciálně navařené svatováclavské pivo. Akce začíná 24. září a trvá až do 30. září.

Některé budovy v centru Prahy přes noc pokryly graffiti

Některé budovy v centru Prahy, například Tančící dům, Obchodní dům Kotva a Dům módy na Václavském náměstí pokrylo přes noc graffiti. Akce má upozornit na nedostatek legálních ploch pro street art. Zhruba 20 streetartovým umělcům dala k dispozici přes 190 metrů čtverečních plochy svých domů společnost Pražská správa nemovitostí (PSN). Většina maleb je dočasná, trvalý zásah do podoby historických či památkově chráněných budov je totiž omezený. Novinářům to v tiskové zprávě sdělila za PSN Tereza Pavézková.